WordPress Kennisbank

Op deze pagina wordt het WordPress begrip uitgelegd. Is het niet duidelijk, neem dan contact met ons op.

wp-config.php

Het wp-config.php bestand is het belangrijkste bestand van je WordPress installatie. In dit bestand moet je namelijk de database connectie maken om je website te installeren. Je moet in dit bestand informatie opgeven over je database, gebruikersnaam en je wachtwoord van je database. Deze gegevens worden gebruikt om te communiceren met je database op je hosting.

Zonder een database kun je niet starten met het bouwen van een website. Je kunt ook geen berichten of pagina’s publiceren. Deze gegevens worden namelijk allemaal opgeslagen in je database op je hosting.

Het wp-config.php bestand heet niet direct wp-config.php als je WordPress download. Het bestand heet eerst wp-config-sample.php. Je moet dit bestand na het downloaden van WordPress eerst zelf aanpassen met de juiste gegevens en vervolgens opslaan als wp-config.php

wp-config.php aanpassen

[php]

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘username_here’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);

/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);

[/php]

Je vult in bovenstaande gegevens je database naam, je gebruikersnaam en je wachtwoord in. Vervolgens sla je het bestand op als wp-config.php en verwijder je het wp-config-sample.php bestand van je server.

Heb je vragen over het aanpassen van je config bestand neem dan vrijblijvend contact met je op. Wil je WordPress nu automatisch installeren maak dan gebruik van de automatische WordPress installatie op je hosting.

Meer WordPress?

Hoe moet ik een e-maillijst opbouwen?
Hoe de WooCommerce voorraadbeheer aanpassen?